Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Kontakt

Organizační výbor konference

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D.

Mgr. Ing. Zdeněk Husták Ph. D.

Ing. Dušan Hradil

Ing. Mgr. Jana Brodani, MBA, LL.M.

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph. D.

Administrativní zajištění

Lucie Večeřová

Tel. : 224 095 122

mobil: 608 908 060

Email:  lucie.vecerova@vse.cz

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Záštitu přijali

Česká národní banka

S podporou

Mediální partneři