Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů - Úvěrový trh a platební služby

Konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů – Úvěrový trh a platební služby pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví pod záštitou viceguvernéra České národní banky prof. Ing. Vladimíra Tomšíka PhD. a s podporou Asociace pro kapitálový trh a České bankovní asociace.

Konference je zaměřena na aktuální otázky rozvoje a inovace finančních produktů v oblasti úvěrového trhu a platebních služeb. Věnuje se otázkám nových produktů, distribučních cest a jejich praktických dopadů na finanční instituce, distributory a spotřebitele v širším kontextu turbulentního vývoje finančního trhu, makroekonomického prostředí a měnících se socio-demografických faktorů. K této problematice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z pohledu akademické obce.

Konference může být přínosem nejen pro pracovníky bank, poskytovatele úvěrových produktů a platebních služeb, organizace působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

Termín konání konference: středa 12. února 2014, 8:30 – 17:00 hodin

Místo konání: Vencovského aula, Vysoká škola ekonomická, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Pod záštitou

viceguvernéra
České národní banky
prof. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D.

S podporou

Mediální partner