Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Konference Rozvoj a inovace finančních produktů

Odbornou konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů 2020 pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví již podeváté.

Konference se bude konat v pátek 7. 2. 2020 již tradičně v prostorách Vencovského auly na půdě Vysoké školy ekonomické.

 

Aktuální web a informace o devátém ročníku konference naleznete na stránkách https://finance-edu.vse.cz .

 

Konference je zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích způsobených rostoucími úrokovými sazbami a dalšími faktory, jako rostoucí volatilita na finančních trzích nebo vývoj v oblasti cen nemovitostí a hypotečních úvěrů. Diskutována bude také aktuálně připravovaná Koncepce rozvoje kapitálového trhu, i pravidelné a pořád aktuální téma konference – regulace distribuce finančních produktů. K této problematice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů, z oblasti ochrany spotřebitele a rovněž z pohledu akademické obce.

Tato odborná konference může nabídnout přínos nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

Další informace týkající se např. přesného programu, jmen přednášejících nebo konkrétních témat budou dále upřesňovány a aktualizovány.

Generální partner VŠE v Praze:

Partner FFÚ VŠE:

Konferenci finančně podpořili:

 

Akce se koná pod záštitou České národní banky.

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Záštitu přijali

Česká národní banka

S podporou

Mediální partneři