Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Řečníci

 

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 1993 je statutárním auditorem a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním. Je nezávislým členem výboru pro audit ČSOB a předsedou výboru pro audit ČSOB pojišťovny. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor finance, ve stejném oboru a na stejné škole získal v roce i titul Ph.D. a byl jmenován docentem. Od ukončení vysokoškolských studií působil na katedře financí a úvěru a od svého vzniku na katedře bankovnictví a pojišťovnictví, kterou v letech 1994–1998 i vedl, od roku 2006 do roku 2014 byl děkanem fakulty, od té doby zastává funkci prorektora VŠE. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. O této problematice publikoval řadu článků v odborných časopisech, vydal několik skript a učebnic a podílel se i na řešení různých výzkumných úkolů. Na tuto oblast je zaměřena i jeho pedagogická činnost na VŠE i v rámci četných odborných kurzů pořádaných pro pracovníky bank a dalších finančních institucí. 

prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

Viceguvernér České národní banky

Vystudoval Fakultu národohospodářskou a Fakultu financí a účetnictví na VŠE a Fakultu sociálních věd na UK v Praze. Doktorát získal v oboru hospodářská politika (VŠE) a v oboru ekonomie (UK). V roce 2009 byl na návrh Vědecké rady VŠE jmenován profesorem pro obor finance. Od roku 1997 pracoval jako odborný asistent na VŠE. V únoru 2000 nastoupil jako analytik do týmu makroekonomických analýz hlavního ekonoma Komerční banky. Od září 2000 pracoval jako analytik finanční a poradenské skupiny NEWTON Holding a v letech 2004 – 2006 byl současně vedoucím Ústavu ekonomie na NEWTON College. Od září 2005 do svého jmenování členem bankovní rady ČNB pracoval na pozici zástupce vedoucího týmu analyzujícího pravidla multilaterálních dohod o obchodu a investicích ve Světovém obchodním institutu (World Trade Institute) ve Švýcarsku. Od 1. prosince 2006 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky. S platností od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem ČNB. V ČNB dohlíží na oblast finanční stability a výkon dohledu nad finančním trhem a je členem Evropské rady pro systémová rizika a Konzultační skupiny Basilejského výboru pro dohled nad bankami.

 

Ing. Petr Stuchlík

Fincentrum

Narodil se v roce 1977 ve Zlíně. Vystudoval management na VŠE v Praze a marketing na Erasmus Universiteit Rotterdam, v roce 2017 dokončuje tříletý program OPM na Harvard Business School. V dubnu 2000 s Martinem Nejedlým zakládal Fincentrum. V letech 2002–2006 pracoval také ve vedení mediálního domu MAFRA, kde řídil obchod elektronických médií a regionálních poboček. Petr je generálním ředitelem a předsedou představenstva Fincentrum a.s. (Česká republika) a Fincentrum a.s. (Slovenská republika). Jeho koníčkem i pracovní pomůckou je pilotování sportovních letadel, podporuje klasickou hudbu a s radostí provozuje pražská rádia Classic Praha a Expres FM.


Ing. Pavel Štěpánek CSc.

Česká bankovní asociace

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance a úvěr, byl účastníkem vzdělávacích kurzů Mezinárodního měnového fondu. V letech 1981-1998 působil na federálním a na českém ministerstvu financí v různých pracovních zařazeních, naposled jako náměstek ministra s pověřením pro řízení agendy finanční politiky, mezinárodních vztahů a legislativy finančního trhu. V letech 1999-2005 působil v České národní bance jako člen bankovní rady. V letech 2005-2006 přešel do České bankovní asociace, kde působil jako náměstek výkonného ředitele. V letech 2007– 2011 byl členem Rady ředitelů v Evropské bance pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, nyní je výkonným ředitelem České bankovní asociace. Dlouhodobě spolupracuje s VŠE, kde působí pedagogicky a v různých časových úsecích dále ve vědeckých radách Fakulty financí, Národohospodářské fakulty i VŠE.

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

 

Ing. Petr Koblic

CEESEG AG

absolvoval VŠE v Praze. Po ukončení studia pracoval v Živnostenské bance, dále v Patria Finance. V červnu 1998 nastoupil do společnosti CA IB Securities, kde byl později jmenován členem jejího představenstva a od ledna 2002 byl jejím předsedou. Po převodu aktivit CAIB do HVB v roce 2003, pracoval jako ředitel odboru Privátního bankovnictví, cenných papírů a Asset management v HVB Bank. Je držitelem makléřské licence v ČR, získal makléřské oprávnění Seria 7 v USA. V srpnu 2004 byl zvolen novým předsedou burzovní komory a generálním ředitelem Burzy cenných papírů Praha. V únoru 2007 byl jmenován předsedou burzovní komory nově založené společnosti Power Exchange Central Europe (dříve Energetická burza). Dne 18.1.2012 byl zvolen do dvoučlenného představenstva holdingu CEESEG AG, který je tvořen burzami v Praze a Vídni. Od června 2016 zastává také pozici CFO na Vídeňské burze.

 

Ing. Tomáš Nidetzký

Česká národní banka 

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil v  Komerční bance a České spořitelně. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny, dále pak řídil Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 působil v ING v České a Slovenské republice. Od roku 2013 je generálním ředitelem obchodu NN pro ČR.

Mezitím pracoval na nejvyšších pozicích ve Stavební spořitelně České spořitelny, v ČSOB Pojišťovně, byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

 

Ing. Filip Zeman

Česká spořitelna

je absolventem ČVUT v Praze. Od počátku své kariéry se věnuje digitalizaci finančních služeb. V první dekádě tohoto tisíciletí se na straně dodavatele BSC Praha podílel na digitalizaci velkých bank v ČR (hlavně GE Money – nyní Moneta) a následně i v Rusku (AlfaBank, RaiffeisenBank a dalších). Poté z pozice výkonného ředitele ve společnosti MOPET zaváděl na českém trhu první univerzální mobilní platební službu Mobito. Následně byl u vstupu strategického investora ERSTE do MOPET CZ a v pozici člena představenstva pokračoval v rozšiřování digitálních služeb. Zasedal v dozorčích radách MOPET CZ a následně iBOD, patřících do skupiny ERSTE. Od roku 2015 působí v pozici ředitele digitálního bankovnictví České spořitelny. 

 

Maria Staszkiewicz

Česká fintech asociace

Od roku 2017 působí jako výkonná ředitelka České fintech asociace. V letech 2010 – 2017 pracovala ve výkonných funkcích v Aspen Institute Central Europe a Asociaci pro mezinárodní otázky. Před přijezdem do Prahy žila v Bruselu, kde pracovala v Generálním Sekretariátu Rady EU. Je absolventkou lingvistiky, evropských studií a mezinárodních vztahů, které studovala v polském Krakově a německém Bonnu.

 

Ing. Michal Nebeský

Citibank Europe plc

absolvoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu mezinárodního obchodu a financí. Je prvním generální ředitelem Citibank, který je Čech. Mezi lety 1991 a 2008 působil v Citi na několika vysokých manažerských pozicích, v roce 2002 se stal ředitelem oddělení řízení úvěrových rizik v České republice. Od roku 2006 se jeho zodpovědnost navíc rozšířila o další země centrální Evropy jako Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, státy bývalé Jugoslávie a Pobaltí. V roce 2008 nastoupil na post náměstka generálního ředitele Českých drah pro ekonomiku. Za působení v této pozici získal ocenění, které vyhlašuje Klub finančních ředitelů, a sice Finanční ředitel roku 2010. Od listopadu 2012 řídí pobočku Citibank Europe plc v České republice a do jeho působnosti patří i Slovensko

 

Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.

výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Od roku 2009, rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

 

 

 

 

 

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Záštitu přijali

Prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. – víceguvernér ČNB

Česká národní banka

S podporou

Mediální partneři