Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Řečníci

 

DSC_1737-001-1

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 1993 je statutárním auditorem a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním. Je nezávislým členem výboru pro audit ČSOB a předsedou výboru pro audit ČSOB pojišťovny. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

dvorak-004 doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor finance, ve stejném oboru a na stejné škole získal v roce i titul Ph.D. a byl jmenován docentem. Od ukončení vysokoškolských studií působil na katedře financí a úvěru a od svého vzniku na katedře bankovnictví a pojišťovnictví, kterou v letech 1994–1998 i vedl, od roku 2006 do roku 2014 byl děkanem fakulty, od té doby zastává funkci prorektora VŠE. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. O této problematice publikoval řadu článků v odborných časopisech, vydal několik skript a učebnic a podílel se i na řešení různých výzkumných úkolů. Na tuto oblast je zaměřena i jeho pedagogická činnost na VŠE i v rámci četných odborných kurzů pořádaných pro pracovníky bank a dalších finančních institucí. 

Vladimir_Tomsik prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

viceguvernér České národní banky

Vystudoval Fakultu národohospodářskou a Fakultu financí a účetnictví na VŠE a Fakultu sociálních věd na UK v Praze. Doktorát získal v oboru hospodářská politika (VŠE) a v oboru ekonomie (UK). V roce 2009 byl na návrh Vědecké rady VŠE jmenován profesorem pro obor finance. Od roku 1997 pracoval jako odborný asistent na VŠE. V únoru 2000 nastoupil jako analytik do týmu makroekonomických analýz hlavního ekonoma Komerční banky. Od září 2000 pracoval jako analytik finanční a poradenské skupiny NEWTON Holding a v letech 2004 – 2006 byl současně vedoucím Ústavu ekonomie na NEWTON College. Od září 2005 do svého jmenování členem bankovní rady ČNB pracoval na pozici zástupce vedoucího týmu analyzujícího pravidla multilaterálních dohod o obchodu a investicích ve Světovém obchodním institutu (World Trade Institute) ve Švýcarsku. Od 1. prosince 2006 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky. S platností od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem ČNB. V ČNB dohlíží na oblast finanční stability a výkon dohledu nad finančním trhem a je členem Evropské rady pro systémová rizika a Konzultační skupiny Basilejského výboru pro dohled nad bankami.

 stuchlik3-240x320 Ing. Petr Stuchlík

Fincentrum

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu podnikohospodářskou, marketing na Erasmus Universiteit v Rotterdamu. V současnosti je studentem Harvard Business School Executive Education, tříletého programu OPM50. Je autorem prvních českých knih o online marketingu (1998, 1999, 2001). Ještě na VŠE založil v roce 2000 s Martinem Nejedlým společnost Fincentrum, která s obratem 1,53 mld. Kč patří k nejvýznamnějším finančně poradenským společnostem v zemi a je největším distributorem hypotečních úvěrů v Česko-Slovensku (2015 > 30 mld. Kč). Petr se pro práci i zábavu věnuje sportovnímu létání, v Praze provozuje rádia Classic Praha a Expres FM.

 stepanek-1 Ing. Pavel Štěpánek CSc.

Česká bankovní asociace

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance a úvěr, byl účastníkem vzdělávacích kurzů Mezinárodního měnového fondu. V letech 1981-1998 působil na federálním a na českém ministerstvu financí v různých pracovních zařazeních, naposled jako náměstek ministra s pověřením pro řízení agendy finanční politiky, mezinárodních vztahů a legislativy finančního trhu. V letech 1999-2005 působil v České národní bance jako člen bankovní rady. V letech 2005-2006 přešel do České bankovní asociace, kde působil jako náměstek výkonného ředitele. V letech 2007– 2011 byl členem Rady ředitelů v Evropské bance pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, nyní je výkonným ředitelem České bankovní asociace. Dlouhodobě spolupracuje s VŠE, kde působí pedagogicky a v různých časových úsecích dále ve vědeckých radách Fakulty financí, Národohospodářské fakulty i VŠE. 

sindelar
Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

pírko-

Ing. Štěpán Pírko

předseda správní rady fondu Bohemian Empire

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval National Futures Association Series 3. Na kapitálovém trhu působí od roku 1997 jako analytik, portfolio manažer, autor mnoha textů o investování, lek­tor a komentátor dění na kapitálovém trhu a v ekonomice v médiích.

nidetzky  Ing. Tomáš Nidetzký

Česká národní banka 

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil v  Komerční bance a České spořitelně. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny, dále pak řídil Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 působil v ING v České a Slovenské republice. Od roku 2013 je generálním ředitelem obchodu NN pro ČR.

Mezitím pracoval na nejvyšších pozicích ve Stavební spořitelně České spořitelny, v ČSOB Pojišťovně, byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Záštitu přijali

Prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. – víceguvernér ČNB

Česká národní banka

S podporou

Mediální partneři