Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Konference "Jak správně finančně vzdělávat dospělé"

Konferenci Jak správně finančně vzdělávat dospělé pořádala Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví ve spolupráci s Abecedou rodinných financí projektem finančního vzdělávání dospělých,  v partnerství s Ministerstvem financí ČR a Nadací Citi Foundation a za finanční podpory Provident Financial. Konference se konala pod záštitou Jitky Gjuričové, ředitelky Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.

Konference byla zaměřena na finanční vzdělávání dospělých – dosud neprávem opomíjenou oblast, kde přetrvává značný informační deficit a kde zároveň, i v důsledku ekonomické krize, narůstá riziko ohrožení finančního zdraví českých domácností, což je špatnou zprávou nejen pro sociální situaci v zemi, ale také pro státní rozpočet.

Konference se snažila především rozvinut diskusi u odborné veřejnosti a poskytnout argumenty pro intenzivnější podporu aktivit řešících nízkou úroveň finanční gramotnosti dospělé populace. Zároveň umožnila setkání klíčových osob a organizací a poskytla jim prostor pro artikulaci stanovisek, prezentaci jejich aktuálních aktivit a získání zpětné vazby.

Termín konání konference: pátek 30. listopadu 2012, 8:30 – 17:00 hodin
Místo konání:
Likešova aula, Vysoká škola ekonomická, náměstí W. Churchilla 4, Praha 3

Jménem organizátorů bychom Vám chtěli všem poděkovat za Vaši účast a požádat Vás o poskytnutí zpětné vazby prostřednictvím jednoduchého formuláře: http://www.finance-edu.cz/2012/formular-pro-ucastniky-konference/.

Děkujeme a přejeme Vám příjemné svátky,
Organizační tým konference

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

abecedarodinnychfinanci.cz

V partnerství s

Ministerstvo financí ČR

Citi foundation

Za finanční podpory

Provident Financial