Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Prezentace

 • 9:05 – 9:10: Úvodní slovo
  doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
  , děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE
  stáhnout
 • 9:10 – 9:15: Prevence se musí vyplatit!
  Mgr. Jitka Gjuričová
  , ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra
  stáhnout
 • 9:15 – 9:30: Jsme dostatečně finančně gramotní? Rozumíme světu financí?
  Lenka Korečková
  , Millward Brown
  stáhnout
 • 9:30 – 9:45: Finanční gramotnost studentů vysokých škol
  Ing. Dušan Hradil
  , zástupce řešitelského týmu VŠE
  stáhnout
 • 9:45 – 10:00: Národní strategie… a co dál?
  Ing. Michaela Dlouhá
  , Oddělení retailové fin. služby a ochrana spotřebitele na fin. trhu Ministerstva financí
  stáhnout
 • 10:00 – 10:15:  Finanční gramotnost z pohledu dalšího vzdělávání v gesci MŠMT
  Věra Kolmerová
  , ředitelka odboru vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT
  stáhnout
 • 10:15 – 10:30: Finanční vzdělávání v mezinárodním kontextu nadnárodní korporace IPF
  John Mitra
  , Group Corporate Affairs Director International Personal Finance
  stáhnout
 • 11:20 – 11:30: Finanční  vzdělávání – jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům
  Mgr. Radek Jiránek
  , Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
  stáhnout
 • 11:30 – 11:38: Abeceda rodinných financí – komunitní vzdělávání pro širokou veřejnost
  Mgr. Monika Němečková
  , manažerka projektu ARF a specialistka PA Provident Financial
  stáhnout
 • 11:38 – 11:48:  Citi a Masarykova univerzita – Program finanční způsobilosti
  Marie Mališková
  , Communication executive Public Affairs Citi
  stáhnout
 • 11:48 – 11:58:  Zkušenost SČS s posilováním vlastní zodpovědnosti spotřebitelů
  Ing. Libor Dupal
  , předseda Sdružení českých spotřebitelů (SČS)
  stáhnout
 • 11:58 – 12:06: Finančním vzděláváním k bezpráví
  Daniel Hůle
  , spolupracovník organizace Člověk v tísni
  stáhnout
 • 12:06 – 12:16: Jak zpřístupnit finanční vzdělávání  veřejnosti – Unie center pro rodinu a FF UK                            
  Ing. Martin Ježek
  , občanské sdružení AISIS
  stáhnout
 • 12:16 – 12:24: „Těžko na cvičišti lehko na bojišti“: zvyšování finanční gramotnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody
  Bc. Kateřina Jirová
  , RUBIKON Centrum
  stáhnout
 • 12:24 – 12:32: Možnosti využití informační techniky pro správu osobních financí
  Martin Solnička
  , zakladatel portálu Moře financí.cz
  stáhnout

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

abecedarodinnychfinanci.cz

V partnerství s

Ministerstvo financí ČR

Citi foundation

Za finanční podpory

Provident Financial