Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Program

Předběžný program konference – časový harmonogram

9:00 – 9:05 Zahájení konference
Peter Sokol, jednatel CSR Consult
9:05 – 9:10 Úvodní slovo
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví VŠE
9:10 – 9:15 Úvodní slovo
Ing. Jitka Gjuričová, ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra
9:15 – 9:30 Jsme dostatečně finančně gramotní? Rozumíme světu financí?
Lenka Korečková, Millward Brown
9:30 – 9:45 Finanční gramotnost studentů vysokých škol
Ing. Dušan Hradil, zástupce řešitelského týmu VŠE
9:45 – 10:00 Národní strategie… a co dál?
Ing. Michaela Dlouhá, Oddělení retailové fin. služby a ochrana spotřebitele na fin. trhu Ministerstva financí
10:00 – 10:15 Věra Kolmerová, ředitelka odboru vyššího odborného a dalšího vzdělávání MŠMT
10:15 – 10:30 Finanční vzdělávání v mezinárodním kontextu nadnárodní korporace IPF
John Mitra, Group Corporate Affairs Director International Personal Finance
10:30 – 11:00 Diskuse
11:00 – 11:20 Coffee break
11:20 – 11:30 Finanční vzdělávání – jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům
Mgr. Radek Jiránek, Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra
11:30 – 11:38 Abeceda rodinných financí – komunitní vzdělávání pro širokou veřejnost
Mgr. Monika Němečková, manažerka projektu ARF a specialistka PA Provident Financial
11:38 – 11:48 Citi a Masarykova univerzita – Program finanční způsobilosti
Marie Mališková, Communication executive Public Affairs Citi
11:48 – 11:58 Zkušenost SČS s posilováním vlastní zodpovědnosti spotřebitelů
Ing. Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů (SČS)
11:58 – 12:06 Finančním vzděláváním k bezpráví
Daniel Hůle, spolupracovník organizace Člověk v tísni
12:06 – 12:16 Jak zpřístupnit finanční vzdělávání  veřejnosti – Unie center pro rodinu a FF UK
Ing. Martin Ježek, občanské sdružení AISIS
12:16 – 12:24 „Těžko na cvičišti lehko bojišti“: zvyšování finanční gramotnosti osob ve výkonu trestu odnětí svobody
Bc. Kateřina Jirová, RUBIKON Centrum
12:24 – 12:32 Možnosti využití informační techniky pro správu osobních financí
Martin Solnička, zakladatel portálu Moře financí.cz
12:32 – 13:00 Diskuse
13:00 – 14:00 Oběd
14:00 – 14:50 Workshopy
1. Abeceda rodinných financí„Právo pro běžný život – příjmová stránka domácího rozpočtu na příkladech ze života.“
JUDr. Veronika Lovrišt, lektorka projektu Abeceda rodinných financí
2. Moře financí.cz – online aplikace jako dobrý pomocník při správě osobních financí.
Martin Solnička, zakladatel portálu Moře financí.cz
3. Organizace Člověk v tísni – „Co mě v učebnici finanční gramotnosti nenaučili, aneb můžu si za to sám? Účastníci si projdou testem vlastní dluhové gramotnosti a na chvíli si obléknou kůži dlužníka.“
Daniel Hůle, spolupracovník organizace Člověk v tísni
4. RUBIKON Centrum – Ukázka z „Kurzu finanční gramotnosti a řešení zadluženosti“ pro klienty nejen ve výkonu trestu odnětí svobody a představení krátkých filmů pro klienty.
Bc. Kateřina Jirová, manažerka vzdělávání a lektorka RUBIKON Centrum
14:50 – 15:00 Small coffee break
15:00 – 15:50 Workshopy dtto
15:50 – 16:30 Koktejl

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

abecedarodinnychfinanci.cz

V partnerství s

Ministerstvo financí ČR

Citi foundation

Za finanční podpory

Provident Financial