Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Řečníci

 

DSC_1737-001-1

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. absolvoval v roce 1984 VŠE v Praze, kde pracoval na katedře finančního účetnictví a auditingu nejprve jako odborný asistent, zástupce vedoucího katedry a v letech 2006-2014 jako vedoucí katedry. V roce 2014 byl zvolen děkanem Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Od roku 1993 je statutárním auditorem a v letech 2010-2014 byl dvakrát zvolen prvním viceprezidentem Komory auditorů ČR. Od roku 2004 zastupuje Fakultu financí a účetnictví VŠE v Praze v Národní účetní radě a v letech 2004-2010 zastupoval ČR v European Accounting Association. Odborně se specializuje na oblast využití informačních a komunikačních technologií v účetnictví a auditingu a na regulaci a harmonizaci účetnictví v mezinárodním. Je nezávislým členem výboru pro audit ČSOB a předsedou výboru pro audit ČSOB pojišťovny. Je členem poradní komise Ministerstva financí ČR pro účetnictví, členem redakčních rad odborných časopisů a členem vědeckých rad Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomické univerzity v Bratislavě, Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

dvorak-004 doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor finance, ve stejném oboru a na stejné škole získal v roce i titul Ph.D. a byl jmenován docentem. Od ukončení vysokoškolských studií působil na katedře financí a úvěru a od svého vzniku na katedře bankovnictví a pojišťovnictví, kterou v letech 1994–1998 i vedl, od roku 2006 do roku 2014 byl děkanem fakulty, od té doby zastává funkci prorektora VŠE. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. O této problematice publikoval řadu článků v odborných časopisech, vydal několik skript a učebnic a podílel se i na řešení různých výzkumných úkolů. Na tuto oblast je zaměřena i jeho pedagogická činnost na VŠE i v rámci četných odborných kurzů pořádaných pro pracovníky bank a dalších finančních institucí.


Vladimir_Tomsik prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

viceguvernér České národní banky

Vystudoval Fakultu národohospodářskou a Fakultu financí a účetnictví na VŠE a Fakultu sociálních věd na UK v Praze. Doktorát získal v oboru hospodářská politika (VŠE) a v oboru ekonomie (UK). V roce 2009 byl na návrh Vědecké rady VŠE jmenován profesorem pro obor finance. Od roku 1997 pracoval jako odborný asistent na VŠE. V únoru 2000 nastoupil jako analytik do týmu makroekonomických analýz hlavního ekonoma Komerční banky. Od září 2000 pracoval jako analytik finanční a poradenské skupiny NEWTON Holding a v letech 2004 – 2006 byl současně vedoucím Ústavu ekonomie na NEWTON College. Od září 2005 do svého jmenování členem bankovní rady ČNB pracoval na pozici zástupce vedoucího týmu analyzujícího pravidla multilaterálních dohod o obchodu a investicích ve Světovém obchodním institutu (World Trade Institute) ve Švýcarsku. Od 1. prosince 2006 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky. S platností od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem ČNB. V ČNB dohlíží na oblast finanční stability a výkon dohledu nad finančním trhem a je členem Evropské rady pro systémová rizika a Konzultační skupiny Basilejského výboru pro dohled nad bankami.

20141022_224023

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

V roce 1988 ukončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1998 získal titul Ph.D.,  a zároveň dokončil habilitaci a stal se docentem v oboru Finance na Fakultě financí a účetnictví, v roce 2003 byl jmenován profesorem. Od ukončení studia se věnoval pedagogické činnosti na katedře bankovnictví a pojišťovnictví. Absolvoval celou řadu zahraničních studijních pobytů a stáží v Rakousku, Dánsku, Itálii, Nizozemsku a ve Velké Británii. Na VŠE zastával a zastává vysoké akademické funkce v poslední období je prorektorem pro vědu a výzkum. V letech 2003 – 2006 byl členem prezídia Komise pro cenné papíry. Odborně působí v Bankovní asociaci, je členem rozkladové komise ČNB, dříve též v Grantové agentuře . Je členem redakčních rad odborných časopisů a výkonných rad impaktovaných časopisů. Je autorem či spoluautorem 15 monografií a učebnic a více než 70 článků v českých a zahraničních odborných časopisech. Specializuje se na oblast kapitálových trhů, investičního bankovnictví a finanční regulace

Škoda Roomster, výroba

Ing. Miroslav Singer, Ph.D.

hlavní ekonom Generali CEE Holding

Vystudoval pražské gymnázium Arabská a Vysokou školu ekonomickou v Praze – obor matematické metody v ekonomii, doktorské studium absolvoval na University of Pittsburgh, kde získal titul Ph.D.

Původně působil jako ředitel společnosti Expandia a v poradenské firmě PricewaterhouseCoopers ČR. Přednášel v CERGE-EI a přednáší na VŠE. S platností od 13. února 2005 byl Miroslav Singer jmenován členem bankovní rady České národní banky a později jejím guvernérem.


Jan_Kabelka

Ing. Jan Kabelka

Generální ředitel NN Investment Partners C.R., a.s.

Jan D. Kabelka, předseda Asociace pro kapitálový trh, začal svou kariéru ve finančním sektoru v roce 1997 v Citibank a.s. V letech 2000 – 2006 působil v představenstvu ING Investment Management (C.R.) jako obchodní ředitel. Poté odešel do skupiny ERSTE, kde pracoval na různých manažerských pozicích v zemích CEE v oblasti řízení obchodu s produkty treasury a asset managementu, v letech 2011-2012 jako ředitel podpory prodeje a investičních služeb pro země CEE společnosti Erste Asset Management. V únoru 2013 se po šesti letech vrátil do ING Investment Management (C.R.) , kde nyní zastává funkci generálního ředitele. V Asociaci pro kapitálový trh působí od jejího založení.

pírko-

Ing. Štěpán Pírko

předseda správní rady fondu Bohemian Empire

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, absolvoval National Futures Association Series 3. Na kapitálovém trhu působí od roku 1997 jako analytik, portfolio manažer, autor mnoha textů o investování, lek­tor a komentátor dění na kapitálovém trhu a v ekonomice v médiích.

 nidetzky Ing. Tomáš Nidetzký

Česká národní banka 

V roce 2016 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky Je absolventem Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze a postgraduálního studia na Oklahoma City University v USA. Profesní kariéru zahájil ve Středisku cenných papírů, dále působil v  Komerční bance a České spořitelně. V roce 1999 byl jmenován předsedou představenstva a generálním ředitelem PF České spořitelny, dále pak řídil Pojišťovnu České spořitelny. Od roku 2003 působil v ING v České a Slovenské republice. Od roku 2013 je generálním ředitelem obchodu NN pro ČR.

Mezitím pracoval na nejvyšších pozicích ve Stavební spořitelně České spořitelny, v ČSOB Pojišťovně, byl členem prezidia Asociace penzijních fondů České republiky a České asociace pojišťoven.

 Vladek Krámek JUDr. Vladek Krámek

Fincentrum

Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, od roku 2007 je členem představenstva společnosti Fincentrum a.s. a zabývá se oblastí právní a compliance. Byl též místopředseda etického výboru AFIZ.

stuchlik3-240x320 Ing. Petr Stuchlík

Fincentrum

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou, fakultu podnikohospodářskou, marketing na Erasmus Universiteit v Rotterdamu. V současnosti je studentem Harvard Business School Executive Education, tříletého programu OPM50. Je autorem prvních českých knih o online marketingu (1998, 1999, 2001). Ještě na VŠE založil v roce 2000 s Martinem Nejedlým společnost Fincentrum, která s obratem 1,53 mld. Kč patří k nejvýznamnějším finančně poradenským společnostem v zemi a je největším distributorem hypotečních úvěrů v Česko-Slovensku (2015 > 30 mld. Kč). Petr se pro práci i zábavu věnuje sportovnímu létání, v Praze provozuje rádia Classic Praha a Expres FM.

stepanek-1 Ing. Pavel Štěpánek CSc.

Česká bankovní asociace

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Finance a úvěr, byl účastníkem vzdělávacích kurzů Mezinárodního měnového fondu. V letech 1981-1998 působil na federálním a na českém ministerstvu financí v různých pracovních zařazeních, naposled jako náměstek ministra s pověřením pro řízení agendy finanční politiky, mezinárodních vztahů a legislativy finančního trhu. V letech 1999-2005 působil v České národní bance jako člen bankovní rady. V letech 2005-2006 přešel do České bankovní asociace, kde působil jako náměstek výkonného ředitele. V letech 2007– 2011 byl členem Rady ředitelů v Evropské bance pro obnovu a rozvoj se sídlem v Londýně, nyní je výkonným ředitelem České bankovní asociace. Dlouhodobě spolupracuje s VŠE, kde působí pedagogicky a v různých časových úsecích dále ve vědeckých radách Fakulty financí, Národohospodářské fakulty i VŠE.

Jana-Michalikova Ing. Mgr. Jana Brodani, LL.M.

výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Od roku 2009, rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

sindelar Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ing. Jan Urbanec

Ministerstvo Financí ČR

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Od roku 2005 působí v oddělení retailových služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu Ministerstva financí ČR. Externě spolupracuje také s Kanceláří finančního arbitra ČR. Odborně se zaměřuje na sektor pojišťovnictví, retailových úvěrů a problematiku regulace distribuce finančních služeb.


 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Záštitu přijali

Prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. – víceguvernér ČNB

Česká národní banka

S podporou

Mediální partneři