Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Základní informace

Odbornou konferenci Rozvoj a inovace finančních produktů 2017 – Hledání výnosu a hledání klienta pořádá Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví.

Konference je zaměřena na aktuální otázky změn na finančních trzích způsobených nízkými úrokovými sazbami a dalšími faktory, mezi něž patří především evropská i lokální regulace a nové finanční technologie, které přinášejí strukturální dopady do nastavení finančního trhu, jak z pohledu producentů finančních nástrojů, tak i v jejich vztahu ke klientům. K této problematice přináší konference reprezentativní přehled názorů z oblasti regulace a dohledu, z praxe finančních institucí a distributorů finančních produktů a rovněž z pohledu akademické obce.

Tato odborná konference může nabídnout přínos nejen pro pracovníky bank, pojišťoven, penzijních a investičních společností či obchodníků s cennými papíry, organizací působící v oblasti ochrany spotřebitele, ale také pro širokou odbornou a akademickou veřejnost.

Konference se bude konat v pátek 17. 2. 2017 od 9:00 již tradičně v prostorách Vencovského auly na půdě Vysoké školy ekonomické.

Registrace na konferenci je již otevřena a je možné se na ni registrovat. Další informace týkající se např. přesného programu, jmen přednášejících nebo konkrétních témat budou k dispozici v nejbližší době.

Generální partner VŠE v Praze:              Partner FFÚ VŠE:

logo_CS_2_CMYK   Logo-Fincentrum-barevne

Konferenci finančně podpořili: 

RGB A32017_01_EAMHolding_office_external-material_LOGO

LogoUSFlg_RGB

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Záštitu přijali

Prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. – víceguvernér ČNB

Česká národní banka

S podporou

Mediální partneři