Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Program

9:00

Zahájení konference

Ladislav Mejzlík (Vysoká škola ekonomická)

9:15 – 10:45

Důvody změn modelu fungování finančního trhu

Moderuje: Petr Dvořák (Vysoká škola ekonomická)

Prostředí nízkých úrokových sazeb a další ekonomické faktory mění fungování finančního trhu v posledních letech. Změny podmínek přináší také evropská regulace, která sleduje více cílů – vedle tradiční ochrany spotřebitele je v reakci na finanční krizi měněn a posilován koncept řešení problémů (nejen) bank a objevují se tendence více podpořit kapitálový trh a zvýšit jeho efektivitu. Diskutována je však také tzv. strukturální reforma bankovnictví. Faktory, které v následujících letech zasáhnou do současného modelu fungování finančního trhu, budou diskutovat:

Vladimír Tomšík (Česká národní banka)

Lenka Jurošková (Ministerstvo financí)

Zdeněk Čech (Evropská komise v ČR)

Petr Stuchlík (Fincentrum)

Jiří Witzany (Vysoká škola ekonomická)

11:15 – 13:15

Očekávané praktické dopady změn fungování finančního trhu

Moderuje: Dušan Hradil (Vysoká škola ekonomická)

Vývoj podmínek pro fungování finančního trhu výrazně ovlivňuje činnost finančních institucí a způsob, jakým získávají zdroje a jak je umisťují. Zda a jak se prakticky změní dosavadní model fungování finančního trhu působením faktorů identifikovaných v prvním bloku konference, zejména  v důsledku zavedení Unie kapitálových trhů, rehabilitace sekuritizace, nové regulace hedgeových fondů či bank obecně, ale také konkrétních produktů, např. krytých dluhopisů a investičních certifikátů, budou diskutovat: 

Jiří Krol (Alternative Investment Management Association)

Jana Brodani (Asociace pro kapitálový trh ČR)

Pavel Štěpánek (Česká bankovní asociace)

Martin Svoboda (Masarykova univerzita)

František Bostl (Colosseum)

13:15 – 14:15

Společný oběd

14:15 – 15:45

Změna distribučních modelů na pojistném trhu

Moderuje: Zdeněk Husták (BBH)

Distribuce patří mezi nejdiskutovanější otázky na finančním trhu. Téměř každý rok přichází revoluce v této oblasti, ať už prostřednictvím evropské regulace, nebo na domácí půdě především z hlediska ověřování odbornosti. Regulatorní tlak na distributory tak může působit na konsolidaci trhu i marže. Jaká je současná situace a kam se bude distribuce finančních produktů ubírat do budoucna, jsou otázky pro tyto panelisty: 

Josef Lukášek (Allianz pojišťovna)

Aleš Smutný (Česká národní banka)

Julia Čillíková (Národná banka Slovenska, EIOPA)

Marta Gellova (EFPA)

Jiří Šindelář (USF)

15:45 – 16:00

Závěrečné shrnutí konference

Petr Dvořák (Vysoká škola ekonomická)

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Záštitu přijali

Prof. Ing. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., Ph.D. – víceguvernér ČNB

JUDr. Ing. Lenka Jurošková, Ph.D. – náměstkyně ministra financí

S podporou

Mediální partneři