Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Kontakt

Organizační výbor konference

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph. D.

Mgr. Ing. Zdeněk Husták Ph. D.

Ing. Dušan Hradil

Ing. Mgr. Jana Michalíková

doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph. D.

Administrativní zajištění

Lucie Večeřová

Tel. : 224 095 122

mobil: 608 908 060

Email:  lucie.vecerova@vse.cz

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Pod záštitou

náměstka ministra financí
JUDr. Martina Prose, Ph.D.

viceguvernéra
České národní banky
prof. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D.

S podporou

Mediální partneři