Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Řečníci

 

pros martin JUDr. Martin Pros, Ph.D.

Ministerstvo financí ČR

Je absolventem Filosofické fakulty Masarykovy University v Brně a Právnické fakulty university Karlovy v Praze. V roce 2007 mu byl udělen titul Ph.D., tématem jeho disertační práce byl Státní dohled nad kapitálovým trhem. V listopadu 2001 složil advokátní zkoušku. V letech 1999-2000 působil jako právník a tajemník rozkladové komise v Komisi pro cenné papíry. Následně se stal výkonným ředitelem ve společnosti Newton Investment, a. s., kde zodpovídal za oblast správy investičních a podílových fondů. Krátce se též věnoval advokacii. V roce 2003 nastoupil do společnosti MVV Energie CZ, s. r. o., kde se zabýval energetickým právem. Od roku 2004 zastával pozici vedoucího týmu právníků Investičního bankovnictví v Komerční bance. Poté se stal manažerem právního odboru v Société Générale v Paříži, zde působil v oblasti korporativního a investičního bankovnictví regionu střední a východní Evropa, Blízký východ a Afrika, a to až do roku 2014, kdy byl ke dni 1.4. jmenován náměstkem ministra financí pro oblast Mezinárodních vztahů a Finančního trhu.

Martin Pros je členem mezinárodních finančních asociací ISDA a EMTA, Evropské bankovní federace v oblasti pro unifikaci závěrečného vyrovnání (close-out netting) a komise pro finanční trh České bankovní asociace.

 

Pierre Oberlé 1 Pierre Oberlé

Alfi

Pierre Oberlé is senior business development manager at ALFI, the association representing the Luxembourg investment fund industry. He joined the association in 2007. In his current role, he takes care primarily of market intelligence, promotion, communication and research projects. He also contributes to the development of new activities in Luxembourg, such as responsible investing and Islamic finance. He is the coordinator of several working groups and technical committees on global fund distribution, taxes, responsible investing and Islamic finance as well as of the ALFI Strategic Advisory Board. Pierre is a regular speaker at conferences on the investment fund industry.

Pierre holds an MBA from the University of St Thomas (Minneapolis, USA), a Master’s Degree in International Business from the University of Caen (France) and a BA in Economics from the University of Strasbourg (France).

dvorak-004 doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou obor finance, ve stejném oboru a na stejné škole získal v roce i titul Ph.D. a byl jmenován docentem. Od ukončení vysokoškolských studií působil na katedře financí a úvěru a od svého vzniku na katedře bankovnictví a pojišťovnictví, kterou v letech 1994–1998 i vedl, od roku 2006 do roku 2014 byl děkanem fakulty, od té doby zastává funkci prorektora VŠE. Předmětem jeho odborného zájmu je oblast komerčního bankovnictví, bankovních rizik a finančních derivátů. O této problematice publikoval řadu článků v odborných časopisech, vydal několik skript a učebnic a podílel se i na řešení různých výzkumných úkolů. Na tuto oblast je zaměřena i jeho pedagogická činnost na VŠE i v rámci četných odborných kurzů pořádaných pro pracovníky bank a dalších finančních institucí.

Vladimir_Tomsik prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

viceguvernér České národní banky

Vystudoval Fakultu národohospodářskou a Fakultu financí a účetnictví na VŠE a Fakultu sociálních věd na UK v Praze. Doktorát získal v oboru hospodářská politika (VŠE) a v oboru ekonomie (UK). V roce 2009 byl na návrh Vědecké rady VŠE jmenován profesorem pro obor finance. Od roku 1997 pracoval jako odborný asistent na VŠE. V únoru 2000 nastoupil jako analytik do týmu makroekonomických analýz hlavního ekonoma Komerční banky. Od září 2000 pracoval jako analytik finanční a poradenské skupiny NEWTON Holding a v letech 2004 – 2006 byl současně vedoucím Ústavu ekonomie na NEWTON College. Od září 2005 do svého jmenování členem bankovní rady ČNB pracoval na pozici zástupce vedoucího týmu analyzujícího pravidla multilaterálních dohod o obchodu a investicích ve Světovém obchodním institutu (World Trade Institute) ve Švýcarsku. Od 1. prosince 2006 byl jmenován členem bankovní rady České národní banky. S platností od 1. července 2010 jej prezident republiky jmenoval viceguvernérem ČNB. V ČNB dohlíží na oblast finanční stability a výkon dohledu nad finančním trhem a je členem Evropské rady pro systémová rizika a Konzultační skupiny Basilejského výboru pro dohled nad bankami.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity. Díky svým více než 25letým zkušenostem zná finanční a kapitálové trhy ze všech možných perspektiv – portfolio manažera, analytika, finančního poradce, žurnalisty a přirozeně i z pohledu investora, který na trzích investuje vlastní prostředky. Od roku 2002 je vydavatelem finančního časopisu ZertifikateJournal, předního informačně-poradenského média pro investování s certifikáty a strukturovanými finančními produkty. Kromě problematiky strukturovaných produktů zaměřuje svůj odborný zájem na behavioral finance a využití finančních inovací při strukturování a správy investičního portfolia. Působí na katedře financí Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity a je ředitelem Institutu pro finanční trh.

Teply Petr foto 11-2011 doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vyučuje bankovnictví na Fakultě financí a účetnictví VŠE a na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, kde získal doktorát v oboru ekonomie a v roce 2014 habilitoval na VŠE v oboru Finance. Studoval též v Rakousku, USA a na Novém Zélandu. Pravidelně přednáší na zahraničních konferencích (Austrálie, Čína, Keňa, Nepál, Singapur, Velká Británie) a zahraničních univerzitách (Nový Zéland, Turecko, USA) včetně hostujících přednášek na State University of New York a Harvard University. V rámci svého výzkumu, který se týká primárně bankovnictví a risk managementu, se podílel na více než 100 odborných studiích a 10 knihách. V minulosti pracoval pět let na různých pozicích v českém a americkém bankovním sektoru, do konce roku 2013 působil jako projektový manažer v poradenské společnosti EEIP, a.s. Je autorem projektu Navigátor bezpečného úvěru a členem několika prestižních ekonomických asociací a sdružení.

05adee7 Ing. Erik Machač

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost

Absolvent Fakulty Financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze – obor Bankovnictví a poštovnictví a Umeå School of Business and Economics na Umeå Universitet ve Švédsku po studiu nastoupil do oddělení kapitálových trhů pražské pobočky Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, kde měl na starosti prodej produktů treasury významným korporátním a institucionálním klientům v České republice a na Slovensku. V současnosti Erik Machač zastává pozici manažera vývoje produktů a portfolií ve společnosti ČSOB Asset Management, kde má na starosti především vývoj a uvedení zajištěných a strukturovaných fondů a specializovaných smíšených fondů fondů typu CPPI pro klienty ČSOB.

foto JB Ing. Jiří Beneš

Czech Private Equity and Venture Capital Association

Jiří Beneš je partnerem ve společnosti 3TS Capital Partners, přední venture kapitálove a private equity společnosti působící v regionu střední a východni Evropy. Má přímou zkušenost s private equity transakcemi v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Bulharsku a Rakousku; působil a působí v představenstvech a dozorčích radách portfoliových firem 3TS včetně například společností Netretail Holding B.V. (holdingová společnost Internet Mall, a.s.), Nej TV a.s. nebo Piano Media GmbH. Současně je předsedou představenstva a prezidentem asociace Czech Private Equity and Venture Capital Association. V předchozí kariéře se zabýval korporátním finančním poradenstvím ve společnosti PWC a působil jako akciový analytik v Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank v Londýně. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a je držitelem titulu CFA udělovaného globálně CFA Institutem.

RS Ing. Richard Siuda

Conseq Investment Management

Vystudoval Fakultu mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Na počátku posledního roku studií byl v roce 2001 přijat do společnosti Conseq Investment Management na pozici portfolio administrátor. Po dvou letech přestoupil do nově vznikajícího oddělení prodeje investičních produktů prostřednictvím nezávislých investičních zprostředkovatelů. V roce 2006 byl jmenován do pozice ředitele retailového prodeje a zvolen členem představenstva. V rámci skupiny Conseq je zodpovědný za vývoj produktů pro retailovou klientelu a vztahy s externími distribučními partnery, a to jak v oblasti investičních fondů, tak doplňkového penzijního spoření, které společnost Conseq od roku 2013 také nabízí.

julia_cillikova Mgr. Júlia Čillíková

Národná banka Slovenska

Po absolvovaní Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so zameraním na teóriu pravdepodobnosti a matematickú štatistiku, poistnú matematiku a informatiku od roku 1995 pôsobila na Ministerstve financií SR, na oddelení dozoru nad poisťovníctvom ako aktuár. Od roku 1999 bola vedúcou tohto oddelenia. Od novembra 2000 pracovala na Úrade pre finančný trh ako riaditeľka odboru poisťovníctva a po vstúpení do platnosti nového zákona o dohľade nad finančným trhom v apríli 2002 bola vládou Slovenskej republiky vymenovaná za generálnu riaditeľku Úradu pre finančný trh. Po zlúčení Úradu pre finančný trh do Národnej banky Slovenska v januári 2006 bola ako vrchná riaditeľka naďalej zodpovedná za dohľad nad kapitálovým trhom, poisťovníctvom a dôchodkovým starobným sporením. Od februára 2007 je riaditeľkou odboru regulácie finančného trhu a je zodpovedná za reguláciu finančného trhu a od septembra 2013 aj za problematiku rezolúcie.

OP Ing. Ondřej Poul, Ph.D.

AEGON Pojišťovna a.s.

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a následně pokračoval na postgraduálním studiu na téže škole. Absolvoval studijní pobytu na Universität Mannheim. Jeho hlavním oborem byly finance a pojišťovnictví. Ondřej Poul je v současné době členem představenstva a ředitelem útvaru Operation v AEGON Pojišťovně, a.s. Svou 15 letou dráhu na poli pojišťovnictví zahájil v ERGO pojišťovně jako aktuár, odpovědný též za vývoj nových produktů. Po té přešel do České pojišťovny na pozici Senior produktového manažera, přičemž jeho další sféra zájmu patřila projektovému managementu. V té době získal i mezinárodní certifikaci projektový manažer dle standardů IPMA. Mezi jeho současné odpovědnosti patří Back-office, Underwriting, Likvidace a aktivity v rámci Kontaktního centra a péče o klienty. Je autorem několika odborných publikacích, přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a zastupuje Českou republiku v Insurance Europ (dříve CEA).

pírko Ing. Štěpán Pírko

Colosseum, a.s.

Finančními trhy se zabývá od roku 1993. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Vykonal makléřské zkoušky pro obchodování s deriváty pořádané americkou National Futures Association (NFA) a makléřské zkoušky všech kategorií dle platné legislativy ČR. Denně provádí analýzy obchodů s investičními nástroji, publikuje komentáře a odborné články v médiích či přednáší na seminářích pro veřejnost, klienty a zaměstnance společnosti.

Jan_Kabelka

Ing. Jan Kabelka

Asociace pro kapitálový trh

Jan D. Kabelka, předseda Asociace pro kapitálový trh, začal svou kariéru ve finančním sektoru v roce 1997 v Citibank a.s. V letech 2000 – 2006 působil v představenstvu ING Investment Management (C.R.) jako obchodní ředitel. Poté odešel do skupiny ERSTE, kde pracoval na různých manažerských pozicích v zemích CEE v oblasti řízení obchodu s produkty treasury a asset managementu, v letech 2011-2012 jako ředitel podpory prodeje a investičních služeb pro země CEE společnosti Erste Asset Management. V únoru 2013 se po šesti letech vrátil do ING Investment Management (C.R.) , kde nyní zastává funkci generálního ředitele. V Asociaci pro kapitálový trh působí od jejího založení.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Ing. Jan Urbanec

Ministerstvo Financí ČR

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor finance. Od roku 2005 působí v oddělení retailových služeb a ochrany spotřebitele na finančním trhu Ministerstva financí ČR. Externě spolupracuje také s Kanceláří finančního arbitra ČR. Odborně se zaměřuje na sektor pojišťovnictví, retailových úvěrů a problematiku regulace distribuce finančních služeb.

Bedřich Čížek JUDr. Bedřich Čížek, Ph.D., MPA

Česká národní banka

Je absolventem Právnické fakulty UK (2004, 2011, 2014), Fakulty humanitních studií UK (2012) a CEVRO Institutu (2011). V letech 2003 až 2004 působil v advokátní kanceláři Weil, Gotshal & Manges LLP, do roku 2006 pak v Komisi pro cenné papíry. Od roku 2006 působí v Sekci dohledu nad finančním trhem České národní banky, v letech 2011 až 2013 byl vedoucím referátu kontroly provádění obchodů. V roce 2012 absolvoval v rámci City of London Programme stáž v londýnské advokátní kanceláři CMS Cameron McKenna LLP v oddělení Capital markets and Derivatives. Předmětem jeho odborného zájmu jsou především otázky právní regulace poskytování investičních služeb a obezřetnostních pravidel na finančním trhu. Publikoval několik odborných článků a příspěvků s finančněprávní tématikou. V roce 2014 prováděl v rámci City of London Fellowship Programme projektu výzkum aktuálních otázek regulace investičního poradenství ve Velké Británii.

Jana Michalikova Ing. Mgr. Jana Michalíková, LL.M.

výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Momentálně je doktorandkou na Katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. Od roku 2009, rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

Jiří Šindelář Ing. Jiří Šindelář, Ph.D.

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství

Vystudoval Provozně ekonomickou fakultu ČZU v Praze, obor Ekonomika a management a následně pokračoval v doktorském studiu na téže fakultě v oboru Management. Během doktorandského studia působil jako nezávislý konzultant projektů z oblasti e-marketingu, financí či zdravotnictví a také jako odborný asistent ve výuce zaměřené zejména na řízení distribučních sítí. Od roku 2008 působí v Unii společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) jako výkonný ředitel a od roku 2012 také jako předseda představenstva. Participoval v řadě expertních komisí a platforem v oblasti regulace finančního trhu (expertní skupina MF ČR pro distribuci na finančním trhu, pracovní skupina distribuce Asociace pro kapitálový trh atd.) a v letech 2008 – 2011 také jako předseda výkonného výboru Manažerského klubu při PEF ČZU, o.s. Je autorem mnoha odborných publikací zejména z oblasti distribučních systémů a jejich zákonné regulace v prostředí finančního trhu.

Lubomír Vystavěl Lubomír Vystavěl

CFA Society Czech Republic

Lubomír Vystavěl absolvoval studium MBA na University of Pittsburgh – Joseph M. Katz Graduate School of Business. V roce 2004 se stal držitelem prestižní mezinárodní kvalifikace Chartered Financial Analyst (CFA). Má více než 20 let zkušeností na kapitálovém trhu. Je členem výkonné rady CFA Society Czech Republic, působí v týmu transakčního poradenství EY. V divizi investičního bankovnictví ING Group byl v Praze zodpovědný za oblast korporátních financí a obchodování na akciových trzích. Je členem vítězného brokerského týmu v Thomson Extel Survey 2011. Podílel se na řadě prestižních transakcí v regionu EMEA včetně emisí akcií (Pegas Nonvowens, Zentiva, CME) a dluhových cenných papírů (ŠkoFIN, ČEZ, Unilever).

SONY DSC Mgr. Ing. et Ing. Zdeněk Husták, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze, BBH

Přednáší právo finančního trhu a právo kapitálového trhu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je členem poradního výboru Evropského orgánu pro bankovnictví (Banking Stakeholders Group). Působí jako of counsel v advokátní kanceláři BBH, advokátní kancelář, s.r.o. v Praze, kde se zaměřuje na právo finančního trhu a regulaci finančních služeb. V minulosti působil jako člen prezidia Komise pro cenné papíry a jako poradce Ministerstva financí. Vedl projekt transpozice směrnice MiFID a podílel se na tvorbě řady právních předpisů v oblasti finančního trhu. Je předsedou etického výboru Asociace pro kapitálový trh a členem rozkladové komise České národní banky.

Dušan Hradil Ing. Dušan Hradil

Vysoká škola ekonomická v Praze, Ministerstvo financí ČR

Absolvent VŠE Praha, oboru Finance, a ročního studia na ekonomické fakultě Friedrich Alexander Universität Erlangen/Nürnberg. V současné době studuje doktorský program na VŠE Praha, v rámci kterého se specializuje na problematiku ochrany spotřebitele na finančním trhu, distribuci finančních produktů a služeb a finanční vzdělávání. Finančním trhům se aktivně věnuje od roku 2001, specializuje se především na bankovnictví. Od října 2005 pracuje na Ministerstvu financí v sekci Finanční trh, v současné době jako ředitel odboru Finanční trhy I. Několik let se věnoval problematice ochrany spotřebitele, regulace distribuce produktů a služeb na finančním trhu a finančnímu vzdělávání. V současné době se vedle analýz finančního trhu a dopadových studií RIA zabývá problematikou stavebního spoření, družstevních záložen, krizového řízení bank a bankovní unie.

20141022_224023 prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze

V roce 1988 ukončil studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 1998 získal titul Ph.D.,  a zároveň dokončil habilitaci a stal se docentem v oboru Finance na Fakultě financí a účetnictví, v roce 2003 byl jmenován profesorem. Od ukončení studia se věnoval pedagogické činnosti na katedře bankovnictví a pojišťovnictví. Absolvoval celou řadu zahraničních studijních pobytů a stáží v Rakousku, Dánsku, Itálii, Nizozemsku a ve Velké Británii. Na VŠE zastával a zastává vysoké akademické funkce v poslední období je prorektorem pro vědu a výzkum. V letech 2003 – 2006 byl členem prezídia Komise pro cenné papíry. Odborně působí v Bankovní asociaci, je členem rozkladové komise ČNB, dříve též v Grantové agentuře . Je členem redakčních rad odborných časopisů a výkonných rad impaktovaných časopisů. Je autorem či spoluautorem 15 monografií a učebnic a více než 70 článků v českých a zahraničních odborných časopisech. Specializuje se na oblast kapitálových trhů, investičního bankovnictví a finanční regulace

 

 

 

 

 

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Pod záštitou

náměstka ministra financí
JUDr. Martina Prose, Ph.D.

viceguvernéra
České národní banky
prof. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D.

S podporou

Mediální partneři