Konference
FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ
Aktuální ročník
Vysoká škola ekonomická v Praze

Prezentace

JUDr. Martin Pros, Ph.D. (Ministerstvo financí ČR)

Inovace – globální pohled regulátora

prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D.

Inovace na finančních trzích – pohled centrální banky

Pierre Oberlé (Association of the Luxembourg Fund industry)

Drivers for innovations in fund industry in Luxembourg

doc. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. (VŠE)

Makroekonomický pohled na investice a inovace

doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. (ESF MU)

Strukturované investiční produkty

Ing. Erik Machač (ČSOB AM)

Zajištěné a strukturované fondy

Ing. Jiří Beneš

Private Equity – moderní investice

Ing. Richard Siuda (Conseq Investment Management)

Investiční programy a asset managment

Mgr. Julia Čillíková (Národná banka Slovenska)

Globální trendy v oblasti pojistných a penzijních produktů

Ing. Ondřej Poul, Ph.D. (AEGON Pojišťovna, a.s.)

Pojistné investiční produkty a inovace – pohled z trhu

Ing. Štěpán Pírko (Colosseum)

Investice do alternativních aktiv

Ing. Jan Kabelka (AKAT)

Fondové produkty dlouhodobého investování

Ing. Jan Urbanec (Ministerstvo financí)

Regulace distribuce v evropském i českém kontextu

Judr. Bedřich Čížek, Ph.D., MPA (ČNB)

UK Retail Distribution Review – nové paradigma regulace investičních služeb

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. (Unie společností finančního zprostředkování a poradenství)

Jak vybírat investice – aktuální trendy

Lubomír Vystavěl (CFA Society Czech Republic)

Global Investment Performance Standards a hodnocení výkonnosti investic

Organizuje

Fakulta financí a účetnictví VŠE

Pod záštitou

náměstka ministra financí
JUDr. Martina Prose, Ph.D.

viceguvernéra
České národní banky
prof. Ing. Vladimíra Tomšíka, Ph.D.

S podporou

Mediální partneři